Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2020
Diana Roeg | 2020
Gratis

Omschrijving

De artikelen in dit nummer van Participatie en Herstel geven een goede impressie van de huidige ontwikkelingen in de ggz: naast de cliëntondersteunende interventies, groeien de initiatieven voor de positieve beïnvloeding van de beeldvorming over en acceptatie van mensen met psychische problemen. Dit is nodig. In het artikel Een ggz zonder stigma leggen Koppen en Rabbers uit waarom en zij gaan in op de tools en interventies die specifiek gericht zijn op destigmatiseren binnen de ggz. Er blijkt namelijk, veelal onbewust, minstens zo vaak stigma te spelen onder professionals, bestuurders, managers én cliënten zelf als onder de algemene bevolking. Zo ervaart de helft van de mensen die gebruikmaken van de ggz een afstandelijke houding en betuttelend taalgebruik (Kroon et al., 2019). De gevolgen zijn groot: de focus op de beperkingen leidt tot ontmoediging en verstilde dromen (Albers et al., 2018; Kroon et al., 2019). Samen Sterk zonder Stigma haalde sinds 2016 verschillende interventies en tools gericht op de ggz naar Nederland en ontwikkelde ze ook zelf (door) samen met partners in het veld. Het aanbod varieert van zelftesten, quick scans en lesmodules. Koppen en Rabbers geven in hun artikel een overzicht ervan en delen de praktijkervaringen en onderzoeksresultaten.