Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2018
Gratis

Omschrijving

Tot onze vreugde ontvangen wij steeds vaker reacties op geplaatste artikelen. Venu Nieuwenhuizen en Femke Dirkz-de Groen geven ieder hun eigen repliek op de reactie van Arie Hordijk op hun artikel over herstelondersteunende zorg. Wethoudster Lara de Brito van de gemeente Wageningen hield op 31 oktober 2017 een bijzondere lezing over ‘Eigen regie in de praktijk’ tijdens het Helden van de
Wijk festival. Haar lezing smaakt naar meer kopij vanuit gemeentelijke hoek. Op 6 november 2017 overleed Frank van Hoof. Hij was onderzoeker bij het Trimbos- instituut en dé autoriteit op het gebied van de langdurende GGz en ambulantisering. Zijn in memoriam maakt duidelijk hoe zeer hij (ook door ons) gemist zal worden.