Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2018
Hans Kroon | 2018
Gratis

Omschrijving

Toen een hulpverleningsteam binnen GGzE zelfsturend werd, ging men vooral minder vergaderen en schafte de overdracht af, aldus Scholtens. Het antwoord op de vraag in de titel van haar bijdrage ‘Maar wat merkt de cliënt er nu van?’ is daarmee snel gegeven: meer tijd voor ‘koetjes en kalfjes’ die uiteindelijk resulteert in aandacht voor wat de bewoners echt bezighoudt. Het is wel wennen voor medewerkers
en bewoners om met minder regie en overleg gezamenlijk besluiten te nemen.