Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2016
Jos Droes | 2016
Gratis

Omschrijving

Dit nummer opent met een zeer lezenswaardige en ongetwijfeld controversiële beschouwing van Ed van Hoorn over het boek ‘Goede GGZ’ van Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os. Het boek is volgens van Hoorn weliswaar een dappere poging om de GGZ opnieuw te ontwerpen, maar hij vindt het toch minder een fundamentele revolutie dan de schrijvers suggereren. Hij vindt dat de GGZ in de nieuwe verhoudingen veel behandelt in plaats van dat ze meer bescheidenheid toont en meer ruimte schept voor anders zijn. Hij ziet gebruikers van de ziektemetafoor in de praktijk een dominante rol houden. De herstelbeweging wordt door de GGZ opgegeten en ervaringsdeskundigen komen onvoldoende uit de verf als dragers van een specifiek soort (ervarings)kennis. Over de plaats, de omvang en de invulling van de GGZ werpt hij wat mij betreft de vraag op die ook in mijn eigen verslag over het congres ‘Goede GGZ’ naar boven komt: is de GGZ wel het meest aangewezen vehikel om de inhoudelijke veranderingen van ziekte- naar hersteldenken vorm te geven? Blijft ervaringskennis in de GGZ niet altijd aanvullend, terwijl ze daarbuiten ook een vervangende rol kan spelen? De redactie hoopt op weerwoord uit het veld. De ‘Goede GGZ’ is een prima initiatief; wanneer we boek en congres beschouwen als eerste stappen in een dynamisch veranderingsproces zijn kritisch commentaar en bouwstenen voor vervolgstappen meer dan welkom. Thematisch zijn de bijdragen over eigenkrachtconferenties en Mad studies alvast aanzetten voor een vervolg. Maar het weerbarstige heden is ook vertegenwoordigd: in het herstelverhaal van Dilek §ahin, het artikel over de omgang met studenten met een psychisch probleem, de column ‘Op het goede spoor’ en de beschouwing over de gelukkig altijd noodzakelijke humor.

Dit nummer is het laatste dat onder de bezielende leiding van Rozemarijn Esselink tot stand kwam. Rozemarijn was van juni 2010 tot december 2014 hoofdredacteur en van december 2014 tot juni 2016 redactiesecretaris van het tijdschrift. Het is niet overdreven te zeggen dat zij de afgelopen zes jaar het tijdschrift op voortreffelijke wijze heeft gedragen. Daarvoor is de redactie haar veel dank verschuldigd. Rozemarijn, het ga je goed.