Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2013
Gratis

Omschrijving

Op dit moment staan we in Nederland op het punt dat de ggz voor de komende twintig jaar structureel verandert. We moeten met minder geld betere zorg gaan leveren. Hoogleraar Zorginnovatie Philippe Delespaul licht in een interview met Dorothe' van Slooten en Sonja van Rooijen zijn visie op de toekomst van de ggz toe. Wat is vanuit de epidemiologie bezien nodig aan innovatie op het gebied van zorg en zorgorganisatie? Hoe kan de hulpverlening beter aansluiten bij de behoeften van cliënten, en hoe kunnen cliënten meer betrokken raken bij hun hulpverleningsproces? Er is te veel af hankelijkheid van de hulpverlening, ook bij FACT, en er zijn te veel mensen op verblijfsafdelingen opgenomen. De enige oplossing hiervoor is ambulantisering en netwerksamenwerking in de wijken, want 'de hele context van een kliniek is ongezond, en het geboden perspectief is niet gericht op hoe je je leven inhoud geeft. Het is niet voor niets dat de cliëntenbeweging zegt: herstellen doe je zelf, los van de hulpverlening.'