Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
Gratis

Omschrijving

Bij de transitie van de zorg stelt de overheid eigen kracht en participatie van burgers centraal. Instellingen, gemeenten en overheid richten de blik op empowerment. Hoe kunnen instellingen empowerment ondersteunen, en wat vraagt dit van professionals? En hoe verhoudt empowerment zich tot evidence-based praktijken? Jenny Boumans en Michiel Lochtenberg geven handvatten voor het ondersteunen van empowerment in de praktijk.
Het afronden van een opleiding en het vinden en behouden van werk zijn elementaire factoren bij maatschappelijke integratie, zo viel te horen tijdens het Vijfde Rehabilitatiecongres (verslag Bert-Jan Roosenschoon en Dorothé van Slooten). Het SAWOR model (Samen Werk en Opleiding Realiseren voor personen met psychische problemen) voorziet in de benodigde ondersteuning. SAWOR is een geïntegreerd aanbod van evidence-based praktijken, te weten Begeleid Leren en Begeleid Werken. Het SAWOR model wordt beproefd in Vlaanderen (Veerle De Jaegere, Jeroen Knaeps en Chantal Van Audenhove).
Spirituele ervaringen zijn vaak van groot belang voor mensen die psychoses doormaken. Ggz-professionals beschouwen deze ervaringen doorgaans als pathologisch. Patte Randal, een van de voorvechters uit de internationale herstelbeweging, geeft een zinvol kader om ogenschijnlijk vreemde spirituele en religieuze ervaringen te begrijpen. Pattes verhaal laat zien hoe het begrijpen en delen van deze ervaringen kan leiden tot herstel. Uiteindelijk slaagde zij erin om na twintig jaar haar antipsychotische medicatie volledig af te bouwen. Patte ontdekte tijdens haar psychose het concept 'synchroniciteit', oftewel betekenisvol toeval. Mensen die aan den lijve ervaring hebben met psychoses zal dit bekend voorkomen, maar in de Ggz heeft men het dan liever over 'overwaardige denkbeelden'. Zie over synchroniciteit ook het verslag van het symposium Transformaties (Govert Bach).
Anoiksis, de vereniging van mensen met psychosegevoeligheid, inventariseerde kwaliteitscriteria die aanvullend zijn op de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Mette Lansen). Anoiksisleden maken zich, evenals de andere cliëntenorganisaties in het LP-GGz, zorgen over hoe de transitie van de zorg gaat uitpakken voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Leerzame en bemoedigende bevindingen over empowerment, stigma, rehabilitatie en herstel staan te lezen in de congresverslagen en de rubriek Buitenland. Hierin kunt u onder meer lezen dat normalisering een sterke interventie is. In de recensies een bijzonder proefschrift over de opkomst en ondergang van een herstelcentrum en een pageturner van een ervaringsdeskundige forensisch filosoof.