Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2012
Gratis

Omschrijving

Rehabilitatie. We vervolgen het debat over de toekomst van het woord en de werksoort uit de vorige aflevering. Rick Kwekkeboom en Lenneke Elfers onderstrepen nog eens dat het in de kern gaat om wat werkt voor cliënten. Jos Dröes maakt de balans op en benoemt de thema's waaraan de redactie met voorrang aandacht wil besteden. Te weten: toepassingen van rehabilitatie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning; voorbeelden van ondersteuning van herstel door rehabilitatie; en de verwevenheid van rehabilitatie met behandeling. Ook de relaties tussen herstel, herstelondersteunende zorg en rehabilitatie staan op de agenda. Kopij en reacties zijn welkom!

Herstel. Jean Pierre Wilken beschrijft gemeenschappelijke factoren en fenomenen in herstelprocessen zoals deze naar voren komen uit kwalitatief onderzoek naar herstelervaringen van mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Wilken selecteerde 28 studies die de ervaringskennis van meer dan 950 personen uit verschillende landen omvatten. Herstel wordt beschreven als een dynamisch en niet-lineair proces. Daarin heeft de persoon zelf de rol van makelaar of bemiddelaar bij het zorgen voor de eigen balans en ontwikkeling.
Lotgenotencontact en cliëntgestuurde interventies zijn een belangrijk middel om herstel te bevorderen. Zoals de cursus 'Herstellen doe je zelf', die in 1996 werd ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals. J. van Gestel-Timmermans, E. Brouwers en Ch. van Nieuwenhuizen onderzochten de uitvoerbaarheid van deze cursus en de effecten ervan op het herstel van de deelnemers. De cursus blijkt onder meer bij te dragen aan de motivatie van deelnemers om actief aan hun herstel te gaan werken.

Ervaringskennis is aan de orde in de rubrieken Feed en Toen. In het boek 'Experiencing psychosis' wordt een poging ondernomen om ervaringskennis en wetenschappelijke kennis met elkaar te verbinden. Voor de herstelbeweging vormt het eigen verhaal de kern van herstel. Alie Weerman weerspreekt dit in haar bespreking van 'Herstelondersteunende zorg'.
In de conferentieverslagen aandacht voor psychosezorg, waarin volgens Cees Slooff in de toekomst maatschappelijke rehabilitatie centraal zal komen te staan. Een bijzondere plaats daarin wordt ingenomen door Soteria, dat volgens Ciompi werkt als een antipsychoticum maar dan zonder de negatieve bijwerkingen daarvan.