Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2008
Annette Plooy | 2008
Gratis

Omschrijving

Op 31 januari jongstleden vond in De Eenhoorn in Amersfoort het congres 'Van Verblijf naar Herstel' plaats, georganiseerd door het Kenniscentrum Rehabilitatie en het Trimbos-instituut. Tijdens deze dag werd de schijnwerper gericht op de zogenaamde langverblijvers in de ggz. Dit is tot dusverre een veronachtzaamde groep als het gaat om de invoering van kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Rehabilitatie gaat grotendeels aan de verblijfsafdelingen voorbij. Veel verblijfspatiënten worden niet alleen als uitbehandeld, maar ook als onrehabiliteerbaar beschouwd. Er wordt niet gewerkt aan het weer opnemen van sociale rollen, laat staan aan terugkeer naar de samenleving.