Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2007
Gratis

Omschrijving

Vorig jaar december vond het congres Herstelwerkzaamheden plaats in Utrecht. De eerste spreker was prof. Willem van Tilburg. Onder de prikkelende titel 'Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand' scholen twee vragen. In zijn woorden: Hoe komt een herstelproces bij iemand op gang en wat is de invloed van interventies door een behandelaar daarop? Een boeiend betoog volgde en nu, bijna driekwart jaar later, volgt de bewerking daarvan in dit nummer. Het openingsartikel van Van Tilburg is zeer lezenswaardig, ongeacht of u het congres heeft bijgewoond of niet. Als eerste relativeert de auteur de rol van de hulpverlener, althans voor zover het gaat om de inzet van specifieke interventies. Onderzoek naar de werkzame elementen bij psychotherapie wijst uit dat de opgetreden verbetering slechts voor vijftien procent te herleiden valt op specifieke therapeutische technieken. De onderlinge relatie tussen de cliënt en de therapeut is van veel grotere betekenis voor het welslagen van de behandeling, wat aangeeft dat een onenightstand vermoedelijk tekortschiet. Overigens blijkt meer dan de helft van de behandelsuccessen weinig te maken te hebben met de therapeut, maar des te meer met de cliënt zelf.