Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
Gratis

Omschrijving

In dit nummer openen we met de lezing die Annette Plooy heeft uitgesproken op het congres 'Beter in Beeld' op 17 oktober j.l. in Amsterdam.

Vanuit haar persoonlijke ervaring en beleving met de gevolgen van een psychiatrische diagnose en het stigma dat daarmee gepaard gaat, laat zij ons zien hoe stigmatisering herstelprocessen verstoort. Niet alleen wordt daardoor het maatschappelijk herstel en de sociale verbondenheid belemmerd, maar ook het psychologische herstelproces. Annette beschrijft het gevecht met de driekoppige draak van stigma als een machtig monster. Wie concludeert dat zo'n gevecht een verloren zaak is, rekent buiten de kracht van cliënten zelf en hun persoonlijke en collectieve empowerment. Zij bepleit de financiering van herstelprogramma's, die breed worden ingezet om de emancipatie van cliënten te ondersteunen. Daarmee kan de driekoppige draak te lijf worden gegaan en het anti-stigmawerk een stabiele basis krijgen.