Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
Annette Plooy | 2009
Gratis

Omschrijving

Het zal weinigen ontgaan dat het concept van recovery, of herstel, een prominente plaats inneemt in de discussies over vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland - al is de betekenis van het concept zeker nog niet overal en op alle niveaus doorgedrongen. GGZ Nederland heeft herstel tot richtsnoer gemaakt van haar visiedocument over de langdurende ggz en verschillende ggz-instellingen ontwikkelen verbetertrajecten die de ondersteuning van herstel als uitgangspunt hebben.
Wanneer het gaat om de operationalisatie van herstelondersteunende zorg, dan staan we echter nog maar aan het begin. Vooralsnog blijft het zoeken naar de verhouding tussen de eigen herstelprocessen van cliënten die zij op eigen kracht doorlopen en de zorg vanuit de medisch-professionele hulpverlening. In het Tijdschrift voor Rehabilitatie volgen wij deze zoektocht op de voet. Zo besteedden wij in het laatste nummer aandacht aan het project Herstelondersteunende Zorg in GGZ Breburg, waar in samenwerking met het HEE-project, Stichting Rehabilitatie '92 en STORM Rehabilitatie een ambitieus nieuw scholingstraject is ontwikkeld voor de medewerkers van de sector Langdurende Zorg (Boevink e.a., 2009).