Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
Gratis

Omschrijving

Hoe dragen geestelijk verzorgers bij aan herstel? Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund beschrijven overeenkomsten tussen geestelijke verzorging, herstelondersteunende zorg en rehabilitatie. Geestelijk verzorgers dragen op zes terreinen bij aan herstel, variërend van innerlijk herstel tot aan het vervullen van een brugfunctie naar de maatschappij. Aan de ggz wordt een appel gedaan om méér aandacht te besteden aan zingeving.