Recovery colleges: leren als bijdrage aan herstel - Verslag van een studiereis naar Londen

Recovery colleges: leren als bijdrage aan herstel - Verslag van een studiereis naar Londen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds een jaar of drie ontstaan overal in Engeland zogenaamde Recovery Colleges. Dit zijn plaatsen waar mensen uit de GGZ en maatschappelijke opvang in het kader van hun herstelproces deel kunnen nemen aan allerlei cursussen, workshops en opleidingen. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen op basis van hun eigen behoeften en zijn dikwijls door of samen met hen ontwikkeld. Bij een aantal Recovery Colleges nemen ook professionals en andere burgers deel aan de activiteiten.
In mei en september 2014 werd door CARe Europe- in samenwerking met het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning1 een tweetal studiereizen georganiseerd naar Londen, om het concept van de Recovery Colleges van nabij te bekijken. In dit artikel wordt verslag gedaan van onze ervaringen. We besluiten met enkele mogelijkheden om het concept van de Recovery Colleges in Nederland toe te passen.