R E- H A B S

R E- H A B S

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

nieuws

Nieuwe opleiding "Ervaringsdeskundige in de Zorg" (Associate Degree) Ervaringsdeskundigen vervullen een rol op velerlei terrein binnen de ggz en de verslavingszorg. De noodzaak om in de nabije toekomst meer ervaringsdeskundigen in dienst te nemen en herstelprocessen centraal te stellen wordt door meer en meer instellingen en organisaties voor ggz en verslavingszorg erkend. Aan de Hanzehogeschool Groningen start daarom met ingang van 1 september 2011 een nieuwe 2-jarige hbo-oplei-ding (deeltijd, gecombineerd met 8 tot 20 uur werk) tot Ervaringsdeskundige in de Zorg. De opleiding richt zich op het opleiden van ervaringswerkers. Centraal staat het denken in termen van herstel en empowerment. De werksituatie is onderdeel van het studieprogramma. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet men beschikken over een vwo of havo-diploma of een mbo-diploma (niveau 4). Personen van 21 jaar en ouder, die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen, kunnen deelnemen aan een HSAO 21+ toelating assessment. Informatie: www.hanze.nl