Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Proloog

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Proloog

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor u ligt het tweede Jaarboek Psychiatrische Rehabilitatie, waarin we een overzicht geven van recente ontwikkelingen op het gebied van rehabilitatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen in Nederland. Het doel is om iedere twee jaar nieuwe inzichten, methodieken, doelgroepen, zorgarrangementen en interventies aan de orde te stellen, zodat het werkveld op de hoogte blijft van nieuwe kennis op het vakgebied. Verschillende Nederlandse auteurs plaatsen de Nederlandse kennis en praktijken mede in de context van internationaal onderzoek.