Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 8. Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering - Over verschillen in de effectiviteit van rehabilitatietrajecten

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 8. Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering - Over verschillen in de effectiviteit van rehabilitatietrajecten

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De resultaten van een eerste Nederlandse gecontroleerde studie naar de effectiviteit van de IRB laten zien dat begeleiders opgeleid in de IRB-methodiek beter in staat zijn cliënten te ondersteunen bij het realiseren van door henzelf geformuleerde wensen dan collega’s zonder die achtergrond. In deze bijdrage staat de vraag centraal naar de factoren die van een IRB-traject een succesvol traject maken. Trajectkenmerken zoals het doel waaraan gewerkt wordt, blijken van belang. De kans dat wensen rondom werk en dagactiviteiten gerealiseerd worden is daarbij iets groter dan wensen rond wonen. Echter, hoe modelgetrouw IRB’ers gewoon waren te werken, had geen aanwijsbare invloed, maar wel de mate waarin men in de eerste gesprekken overeenstemming kon bereiken over het doel van het traject. Binnen de beperkte schaal van deze studie werd geen indicatie gevonden dat de IRB beter aansluit bij sommige groepen cliënten dan bij anderen. Of cliënten baat hadden bij een traject was onafhankelijk van hun voorgeschiedenis en de actuele aard en ernst van de problematiek.