Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 7. Het krachtenmodel - Wat mogelijkheden allemaal mogelijk maken

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 7. Het krachtenmodel - Wat mogelijkheden allemaal mogelijk maken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage wordt het krachtenmodel (Strengths Model) beschreven zoals dat ontwikkeld is in de VS. De benadering sluit goed aan bij het empowermentconcept van de herstelbeweging. Het bezoek van prof. Charles Rapp, de geestelijke vader van het model, in 2007 gaf een sterke impuls aan de ontwikkeling in Nederland. De benadering neemt de eigen mogelijkheden van cliënten en de hulpbronnen die natuurlijke omgevingen bieden als uitgangspunt. Het consequent vasthouden aan de eigen regie van de cliënt stimuleert hulpverleners steeds herstelondersteunend te werken. In Nederland wordt het model niet alleen in ambulante settingen (zoals een ACT of ACT-team) toegepast maar ook in klinische settingen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het krachtenmodel verdient nader onderzoek om te weten of het ook in Nederland als een evidence-based interventie ingezet kan worden.