Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 6. SRH: een schaal voor modelgetrouwheid

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 6. SRH: een schaal voor modelgetrouwheid

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze bijdrage beschrijft de ontwikkeling van een modelgetrouwheidof fidelityschaal voor het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Met de schaal kan worden gemeten in hoeverre de SRH-methodiek correct wordt toegepast. Een belangrijke aanname is dat hoe beter de methodiek toegepast wordt, hoe beter de resultaten voor cliënten. Monitoren van de mate van modelgetrouwheid verkleint de kans dat het methodisch werken verzandt en biedt handvatten voor kwaliteitsbehoud of kwaliteitsverbetering. Een vervolgstap is het koppelen van het gebruik van het instrument aan (effectiviteits)onderzoek naar de uitkomsten voor cliënten, waarmee zowel de schaal als de methodiek zelf verder kan worden verbeterd.