Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 5. Rehabilitatie: geen kleurloze brij - Over rehabilitatieopvattingen in Nederland

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 5. Rehabilitatie: geen kleurloze brij - Over rehabilitatieopvattingen in Nederland

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
Tom van Wel | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door het succes van het begrip rehabilitatie sinds het eind van de vorige eeuw is op uiteeenlopende hulpverleningsvormen de term ‘rehabilitatie’ geplakt. De veelbelovende innovatie dreigt te verwateren tot een kleurloze brij die zich niet meer onderscheidt van wat er altijd al gebeurde. Dat staat innovatie en de noodzakelijke cultuuromslag van de praktijk in de weg. De auteur zet de rehabilitatieopvattingen in Nederland op een rij en stelt voor om rehabilitatie te zien als een hulpverleningsvorm aan mensen met beperkingen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteitenen participatiedoelen. Hij komt op grond van die definitie tot zeven vormen van rehabilitatie in Nederland. Andere hulpverleningsvormen die als rehabilitatie te boek staan, kunnen beter ‘behandeling’ of ‘algehele zorg’ genoemd worden. Daardoor wordt het in de ggz duidelijker waar nog onvoldoende aan echte rehabilitatie wordt gedaan.