Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 4. De gift in de langdurende ggz - Werken aan relationeel burgerschap

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 4. De gift in de langdurende ggz - Werken aan relationeel burgerschap

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Burgerschap is een actueel begrip in de ggz. Er bestaan echter verschillende invullingen van het begrip burgerschap. Liberaal burgerschap, gestoeld op de idealen vrijheid (autonomie) en gelijkheid, werd lange tijd als doel gesteld. Maar is er in de ggz ook ruimte voor ‘relationeel burgerschap’, waarin broederschap het belangrijkste ideaal is? Dit bestuderen de auteurs aan de hand van etnografisch onderzoek naar giftrelaties tussen zorgverleners en cliënten. Drie casus laten zien dat er verschillende manieren bestaan om professioneel om te gaan met giften van cliënten, waarin burgerschapsidealen op verschillende manieren doorklinken. De eerste twee casus beschrijven zorgverlener en cliënt als liberale burgers: ze handelen autonoom en staan op gelijke voet. De derde casus laat zien wat je als relationele burgers tot elkaar te verhouden, betekent. Dan zijn de relaties symmetrisch, wederkerig en van langere duur: het worden persoonlijke relaties. Giften spelen hierin een belangrijke rol, omdat via giften persoonlijke relaties gelegd, onderhouden en/ of afgebroken kunnen worden. Werken aan relationeel burgerschap heeft consequenties voor de grenzen die je stelt aan giften geven en voor de verantwoording van professioneel handelen.