Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 3. Rehabilitatieonderzoek in Nederland

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 3. Rehabilitatieonderzoek in Nederland

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een groeiend aantal interventies beoogt de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek (inclusief ernstige verslaving) te bevorderen. De afgelopen jaren is het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies in Nederland toegenomen. Hoewel bekend is dat de kennis hiaten vertoont, ontbreekt het aan een overzicht en synthese van de bevindingen.

Deze bijdrage brengt de onderzoekskennis samen die de afgelopen jaren is verzameld over de resultaten van verschillende rehabilitatieprogramma’s en rehabilitatie-interventies. Als bron is een tot Nederland beperkte, systematische search van onderzoeksdatabases en onderzoeksliteratuur gebruikt, vanaf 2000 tot 2007.

Van de 29 studies (waarvan 23 afgerond) naar interventies met participatie als primair doel zijn drie interventies effectief volgens een longitudinale, vergelijkende gecontroleerde studie: Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en lotgenotengroepen. Voor geen enkele interventie is de benodigde kenniscyclus (probleem verkennen, interventie ontwikkelen, evalueren, systematisch implementeren, grootschalig verspreiden) volledig gevuld. Daarvoor is een programmeringstudie nodig, waarvoor deze bijdrage enkele handvatten schetst.