Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 20. Praktische ethiek in de rehabilitatie - Casus: omgaan met intimiteit en seksualiteit

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 20. Praktische ethiek in de rehabilitatie - Casus: omgaan met intimiteit en seksualiteit

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ethische keuzen rond goede zorg zijn dagelijks aan de orde in de gezondheidszorg, zowel op de werkvloer als in het management. Na een inleiding over praktische ethiek in de zorg gaat deze bijdrage in op de toegevoegde waarde van ethische reflectie voor de professionele deskundigheid van werkers in de zorg en in het bijzonder de rehabilitatie. Enkele voorbeelden op het terrein van intimiteit en seksualiteit laten zien hoe dat in de praktijk gaat. De bijdrage sluit af met twee modellen voor ethische reflectie of moreel beraad: de dilemmamethode om prangende dilemma’s te benaderen en de waarderende morele reflectie om eigen kernwaarden te expliciteren en te bespreken. Beide modellen zijn bruikbaar voor hulpverleners die systematisch willen nadenken over de morele kwesties die ze dagelijks op de werkvloer tegenkomen.