Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 18. Rehabilitatie bij chronische depressie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 18. Rehabilitatie bij chronische depressie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel rehabilitatieprogramma’s blijken zich in de praktijk te richten op cliënten met psychotische stoornissen. Maar onder de groep met langdurige psychische of psychiatrische problemen zijn ook veel mensen die lijden aan een chronische depressieve stoornis. In deze bijdrage wordt gekeken hoe het zit met het rehabilitatieaanbod voor deze groep en of bij het bepalen van de rehabilitatieaanpak ook de psychopathologie zou moeten meewegen. Er zijn slechts enkele specifiek op depressie gerichte programma’s en er is relatief weinig onderzoek naar gedaan. De cursus rehabilitatie door zelfmanagement (AMC, Pro Persona) wordt binnenkort onderzocht en wordt wat uitgebreider beschreven.