Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 17. Rehabilitatie vanaf dag één - Het belang voor jongvolwassenen met een eerste psychose

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 17. Rehabilitatie vanaf dag één - Het belang voor jongvolwassenen met een eerste psychose

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jongvolwassenen die een eerste psychose hebben gehad, komen vaak weer moeilijk op de rails. Rehabilitatie blijkt onontbeerlijk. De auteurs hebben geïnventariseerd in hoeverre rehabilitatie inmiddels onderdeel uitmaakt van eerstepsychoseprogramma’s in Nederland. Zij vonden in februari 2008 twintig programma’s. Negentien daarvan zegden hun medewerking toe. Door middel van een half gestructureerd telefonisch interview werd per programma een sleutelfiguur bevraagd op allerlei aspecten van rehabilitatie. De conclusie is dat er veel over rehabilitatie gesproken wordt, maar weinig gedaan. Het rehabilitatiegehalte van de twintig eerstepsychoseprogramma’s is over het algemeen laag. Naar aanleiding van het onderzoek bouwt het platform Jongeren en Rehabilitatie voort op de resultaten met het doel om rehabilitatie vanaf dag één beschikbaar te laten zijn.