Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 14. Lotgenotengroepen voor mensen met schizofrenie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 14. Lotgenotengroepen voor mensen met schizofrenie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze bijdrage beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe lotgenoteninterventie voor mensen met schizofrenie. Lotgenotengroepen hebben een belangrijke toegevoegde waarde bij het inpassen van de chronische problemen in het leven van patiënten. Herkenning, erkenning, steun en informatie zijn de werkzame ingrediënten van lotgenotencontact. Hoewel er een duidelijke behoefte aan is, wordt deze voorziening nog nauwelijks aangeboden aan mensen met schizofrenie, deels vanwege misplaatste vooronderstellingen bij professionals over de geschiktheid van deze interventie voor deze groep. Een pilotstudie en een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek leveren duidelijke aanwijzingen op voor een positief effect van begeleide lotgenotengroepen. Ze zijn een zinvolle aanvulling op het behandelaanbod, doordat zij patiënten de mogelijkheid bieden het sociale netwerk uit te breiden. De ontwikkelde methodiek sluit goed aan bij de behoeften van de patiëntengroep en levert geen extra gezondheidszorgkosten op. Voor de implementatie zijn een draaiboek, een training en een dvd voor verpleegkundigen beschikbaar. De interventie wordt opgenomen in de update van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie.