Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 13. Shared Decision Making - Samen keuzes maken

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 13. Shared Decision Making - Samen keuzes maken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Shared Decision Making is een Amerikaans programma om ggz-cliënten te ondersteunen in besluitvorming over medicatie. Doel is om in goede samenwerking tussen cliënt en hulpverlener overeenstemming te bereiken over de behandeling. SDM geeft inhoud aan informed consent. SDM onderscheidt zich enerzijds van het paternalistisch model waarin de arts de beslissing neemt en anderzijds van het informatiemodel waarin de cliënt alleen de beslissing neemt. In samenwerking met het HEE-team is een Nederlandse versie ontwikkeld: Samen Keuzes Maken. Momenteel loopt een pilot waarin dit programma door drie teams (twee ambulant, één klinisch) wordt toegepast en waarin ook ervaringswerkers een belangrijke rol spelen. Blijkens de evaluatie bij GGZ Noord-Holland-Noord zijn de eerste resultaten positief. Cliënten vinden het programma prettig om mee te werken, waarderen de hulp van de ervaringswerker en gaan beter voorbereid het gesprek met hun hulpverlener aan.