Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 12. Ergotherapie als discipline in een FACT-team - Ondersteunen van betekenisvolle deelname aan het dagelijks leven

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 12. Ergotherapie als discipline in een FACT-team - Ondersteunen van betekenisvolle deelname aan het dagelijks leven

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer (F)ACT-teams opgezet. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘zorg in de samenleving’ aan cliënten met langdurige psychiatrische problemen die (ernstige) belemmeringen ervaren in het functioneren in het dagelijkse leven. Ergotherapeuten maken op een aantal plaatsen deel uit van deze multidisciplinaire teams. Dit is een goede ontwikkeling omdat inzet van ergotherapie gericht is op het faciliteren van betekenisvol alledaags handelen en participatie binnen de voor een cliënt relevante context (Hartingsveldt e.a., 2010; World Federation of Occupational Therapists, 2004). De bijdrage werkt een invulling uit van de rollen die ergotherapeuten in een (F)ACT-team kunnen vervullen met een afweging van de specialistische ten opzichte van de generalistische rol.