Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 11. Het vergeten ggz-milieu - De invloed van het ggz-milieu op de participatie van cliënten

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 11. Het vergeten ggz-milieu - De invloed van het ggz-milieu op de participatie van cliënten

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Nederlandse ggz benut de invloed van het ggz-milieu als externe factor onvoldoende om de participatie van haar cliënten te stimuleren. In deze bijdrage op basis van scriptieonderzoek wordt nagegaan welke kenmerken van het ggz-milieu de participatie kunnen bevorderen en welke interventies dit het beste doen. De auteurs stellen een toetsingskader voor dat als hulpmiddel kan fungeren om de stimulatie van maatschappelijke participatie vanuit het ggz-milieu structureel en cyclisch te verbeteren.