Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 1. Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg -Naar eerherstel voor rehabilitatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 1. Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg -Naar eerherstel voor rehabilitatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage is eerst de verhouding van herstel en rehabilitatie onderzocht aan de hand van Engelstalige literatuur. Wanneer herstelgerichte zorg wordt beschouwd als een wezenlijk nieuw paradigma raakt het begrip rehabilitatie buiten beeld. In de ervaringsliteratuur over herstel komt het begrip nauwelijks voor. Herstel van rolfunctioneren op gebieden als wonen, werken, leren en sociale relaties wordt echter in de ervaringsliteratuur wél geregeld genoemd en belangrijk gevonden. Het is uit de beschikbare literatuur onduidelijk hoeveel professionele hulp cliënten hierbij wensen. De auteurs menen dat het gebied van herstel van rolfunctioneren blijvend aandacht behoeft en stellen voor om voor dit gebied de term rehabilitatie in ere te herstellen. Het gaat hierbij zowel om individuele ondersteuning van cliënten als om het verbeteren van de randvoorwaarden door beïnvloeding van de maatschappelijke omgeving.