Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 9. Omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 9. Omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
Jos Dröes | 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Psychiatrische stoornissen manifesteren zich in het dagelijks leven onder meer als beperkingen van de psychische functies. Dat betekent dat je vanwege je ziekte bijvoorbeeld moeilijker je aandacht erbij kunt houden, moeilijker dingen onthoudt, meer of juist minder emotioneel reageert, of dat je moeilijker aan een activiteit begint of ermee stopt. Behalve ziekte kunnen ook andere biologische verstoringen zoals het gebruik van psychoactieve stoffen (medicatie, alcohol, drugs) de psychische functies beïnvloeden.

Niet alles wat je moeilijk vindt, wordt veroorzaakt door ziekte of biologische factoren. Het kan ook zijn dat je een bepaalde handeling in een bepaalde omgeving nog nooit hebt verricht. Als je altijd bij je ouders hebt gewoond, heb je nog nooit je huur overgemaakt. Als je dat voor het eerst doet, heb je ten opzichte van anderen een beperking – omdat je het juiste gebruik van functies in die situatie nog moet leren.