Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 8. Illness Management & Recovery

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 8. Illness Management & Recovery

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nieuwe concepten en inzichten dwingen ons om interventies binnen de psychiatrische rehabilitatie kritisch te beschouwen en aan te passen. Het concept ‘herstel’ (Anthony 2003) vraagt om nieuwe aangepaste psychosociale interventies. Geen top-down interventies, maar interventies gericht op het individu, waarbij het wetenschappelijk bewijs, vraaggerichtheid, empowerment en de klinische ervaring van de professional centraal staan. Illness Management & Recovery (IMR) is zo’n nieuwe interventie. Nieuw aan IMR is dat het verschillende interventies die van bewezen waarde zijn voor ziektemanagement en herstel in één programma bundelt. Tot die interventies behoren cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie en sociale vaardigheidstraining. De nadruk ligt op het helpen van de cliënten om hun eigen doelen te formuleren en deze na te streven door er concrete acties in het dagelijks leven aan te verbinden. De cliënt leert zelf de regie te nemen over zijn ziekte (ziektemanagement) en zelf de juiste keuzes te maken als hem de juiste informatie en vaardigheden worden aangeboden (empowerment). IMR kan in een ambulante setting, individueel of in groepsverband, in enkele maanden aan de cliënt worden geboden. IMR is één van de evidence-based practices (EBP’s) uit de Verenigde Staten en wordt in Nederland bij twee instellingen toegepast. BAVO Europoort (inmiddels Parnassia Bavo groep) en GGZ Leiden (onderdeel van GGZ Rivierduinen) hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk ervaringen met IMR opgedaan en uitgewisseld. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over het IMR-programma en de implementatie hiervan in Rotterdam en Leiden. Tevens wordt ingegaan op de eerste prille bevindingen van buitenlands onderzoek naar de effecten van IMR.