Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 5. Wonen met begeleiding, tussen servet en tafellaken

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 5. Wonen met begeleiding, tussen servet en tafellaken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit hoofdstuk willen we recente ontwikkelingen in de sector beschermd en begeleid wonen voor de ggz op een rij zetten vanuit het perspectief van theorievorming en onderzoek. Dit doen wij vanuit de behoefte het profiel van beschermd en begeleid wonen als vorm van hulpverlening te verhelderen om zo de waarde voor de toekomst aan te tonen. Die waarde zien we in de praktijk en horen wij van cliënten, maar onduidelijk is welke elementen nu maken dat beschermd en begeleid wonen werkt. Welke theorievorming is hierover mogelijk? Wat zegt bestaand onderzoek hierover? Zijn voor- en nadelen tussen beschermd en begeleid wonen bekend?

In de tweede paragraaf gaan we in op het profiel van het beschermd wonen. Vervolgens maken wij een vergelijking met beschrijvingen van deze sector uit de Engelstalige literatuur om de ontwikkeling in Nederland in perspectief te plaatsen. Wat maakt nu de Nederlandse situatie bijzonder en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van het beschermd en begeleid wonen? We eindigen met de wens tot meer onderzoek naar de betekenis en de effectiviteit van de naar onze mening mooie voorzieningen die vaak zo onopgemerkt in onze samenleving bestaan.