Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 3. Familie: partner in de zorg en bondgenoot van mensen met langdurige psychische problematiek

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 3. Familie: partner in de zorg en bondgenoot van mensen met langdurige psychische problematiek

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Cliënten met langdurige psychische of psychiatrische problemen leven meer dan voorheen buiten de muren van een instituut. Zelfstandig in een eigen huis, in een beschermende of begeleide woonvorm of bij familie of gezin thuis. Ondanks de toegenomen opvangmogelijkheden en initiatieven die cliënten in staat stellen om een ‘zo gewoon mogelijk’ leven te leiden, is een cliënt voor contact en steun vaak in de eerste plaats aangewezen op de hulp en de zorg van naaste familieleden. De bijdrage die familie kan leveren aan het proces naar ‘een leven zo gewoon mogelijk’ wordt de laatste jaren meer erkend en op waarde geschat. Het gaat dan vooral over de familie in de positie van mantelzorger en in de positie van bondgenoot. Familie biedt waar nodig opvang en steun om deelname aan de samenleving beter mogelijk te maken. Iemand is immers ook gewoon burger, inwoner van een stad of dorp.