Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 19. Epiloog

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 19. Epiloog

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit jaarboek bundelt een ruime selectie bijdragen over actuele thema’s in de Nederlandse rehabilitatiepraktijk. Toch pretenderen we niet dat het de state-of-the-art in dit werkveld volledig weergeeft. Zo is in dit jaarboek geen aparte bijdrage opgenomen over rehabilitatie van de zogenoemde langverblijvers in de psychiatrische ziekenhuizen. Ook zijn thema’s als de betekenis van de Wmo voor de rehabilitatiepraktijk, de plaats van fitness en lifestyle in die praktijk of de rehabilitatie van cliënten van buitenlandse afkomst niet afzonderlijk behandeld. Het mooie van het concept jaarboek is evenwel dat we deze, en andere, belangrijke onderwerpen in de volgende aflevering over twee jaar kunnen aantreffen.