Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 17. Rehabilitatie voor ouderen in de ggz: een vak apart?

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 17. Rehabilitatie voor ouderen in de ggz: een vak apart?

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de ggz voor volwassenen heeft rehabilitatie een vaste plek verworven in het zorgaanbod aan mensen met ernstige psychische problemen. Dat is niet het geval in de ggz voor ouderen (Bouwmeester e.a., 2004). In 2005 hebben pioniers op het gebied van rehabilitatie bij ouderen daarom het initiatief genomen om een platform op te richten ter bevordering van de ontwikkeling en implementatie van rehabilitatie in de ggz voor ouderen. Zij constateerden dat er tot op heden weinig specifieke rehabilitatiemethodieken en -interventies voor ouderen zijn ontwikkeld, terwijl de groep ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening de komende decennia flink zal toenemen. Deze leemte in het zorgaanbod wordt ook in het buitenland gesignaleerd (Borson e.a., 2001; Cohen e.a., 2000; Jeste e.a., 1999) en is voor sommigen zelfs aanleiding om te waarschuwen voor een aanstaande crisis in de ouderenpsychiatrie (Cohen e.a., 2000; Jeste e.a., 1999).