Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 15. Het probleem van de bestrijding van stigma – onderzoek en praktijken

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 15. Het probleem van de bestrijding van stigma – onderzoek en praktijken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ondersteuning van rehabilitatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen richt zich doorgaans in de eerste plaats op cliënten zelf. Zij richt zich op de vermogens van cliënten, op verhoging van doelgerichtheid, vaardigheden en weerbaarheid. De verwachting dat maatschappelijke integratie kan worden bereikt door cliënten maar beter toe te rusten op hun rol in de samenleving wordt in de praktijk echter gelogenstraft. De samenleving werkt niet mee. Negatieve beeldvorming over mensen met (ernstige) psychische aandoeningen blijkt een hardnekkige rem op terugkeer in het sociale leven en op zelfverwerkelijking. Het veld van de rehabiliterende hulpverlening kan er dan ook niet omheen aandacht te besteden aan stigmatisering en de bestrijding daarvan. Rehabilitatie vereist ook publieksgerichte interventies.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar stigmatisering, de effectiviteit van anti-stigmastrategieën en -praktijken die in Nederland op dit gebied zijn ontwikkeld. In het tweede gedeelte wordt een specifiek voorbeeld van een good practice belicht, uitgevoerd in de Kop van Noord-Holland.