Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 14. De ouderrol; behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 14. De ouderrol; behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De individuele rehabilitatiebenadering besteedt aandacht aan de verschillende rollen die mensen met psychiatrische, fysieke of intellectuele beperkingen vervullen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de rol van werknemer, student of bewoner van een kamer of huis.

Rehabilitatie in andere rollen zoals de familierollen van zus/broer, (klein)kind, vader of moeder en in rollen in een netwerk zoals van vriendin of van buurvrouw zijn minder uitgewerkt. Er is op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg regelmatig geschreven over familiecontacten. Maar meestal is dat vanuit het perspectief van de mantelzorger die de persoon met beperkingen kan ondersteunen. Veel minder aandacht is besteed aan het functioneren en in het ontwikkelen van relaties door de persoon zelf. Binnen die relaties is, voor mensen die kinderen hebben, de ouderrol een van de belangrijkste rollen. Tijdens het herstelproces kan het contact met eigen kind(eren) cruciaal zijn.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op rehabilitatie in de ouderrol. Het is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek naar de behoeften aan steun van ouders en op een ontwikkelde rehabilitatiemethodiek.