Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 13. Sociale relaties

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 13. Sociale relaties

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. Niemand kan immers zelfstandig in al zijn emotionele, sociale en materiële behoeften voorzien. Daarvoor moeten mensen over enig ‘sociaal kapitaal’ beschikken, oftewel relatienetwerken die gekenmerkt worden door wederkerigheid en onderling vertrouwen, en die mensen in staat stellen om effectief samen te handelen en gezamenlijke doelen na te streven (McKenzie & Harpham, 2006). Vooral duurzame verbindingen – zoals familiebanden, vriendschappen en partnerrelaties – zijn daarbij van groot belang.

Uiteraard geldt dit ook voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Maar zij lopen een groot risico om te vereenzamen en om sociaal gemarginaliseerd te raken. Zo behoren gezelschap, intieme relaties en seksualiteit tot hun meest onvervulde behoeften (Kroon, 2003; Wiersma, 2004). Ook bij andere onvervulde behoeften die in deze groep hoog scoren – zingeving en herstel, dagbesteding en betaald werk – zijn relaties en sociale inbedding belangrijke componenten.