Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 10. Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 10. Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Werken is voor veel burgers niet alleen noodzakelijk om in hun levensonderhoud te voorzien, maar geeft hun ook het gevoel erbij te horen. Voor mensen met ernstige psychische stoornissen is het niet anders. Bovendien ervaren velen van hen deelname aan het arbeidsproces als een teken van herstel. Echter, voor vele mensen met ernstige psychische stoornissen is werk vinden en behouden een heel lastige opgave. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de arbeidsdeelname van deze groep niet boven de 15% uitkomt (Bond e.a., 2004; Cook & Razzano, 2000). In Engeland is het percentage dat betaald werk heeft, de laatste jaren gedaald naar minder dan 10% (Marwaha & Johnson, 2004).