Psychiatrische rehabilitatie in Nederland - Stand van zaken en perspectief

Psychiatrische rehabilitatie in Nederland - Stand van zaken en perspectief

Productgroep Passage 2 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de zomer van 2004 las ik in de krant het bericht dat TNS/NIPO in een steekproef van duizend Nederlanders had gevraagd wat zij het mooiste woord in de Nederlandse taal vinden. De meeste stemmen kreeg het woord 'liefde', gevolgd door 'geluk', 'vrijheid' en 'vakantie'. Ook 'vertrouwen', 'gezellig' en 'vrede' scoorden hoog. Al deze woorden werden vanwege hun mooie betekenis genoemd. Andere respondenten kozen woorden die zij vanwege de klank mooi vonden. Tien woorden werden om die reden genoemd: amanuensis, draaideurcrimineel, exorbitant, exuberant, flappen-tap, grandioos, multidisciplinair, niettegenstaande, peremptoir, en... rehabilitatie. Een woord dat voor veel mensen een mooie klank heeft, moeten we niet zomaar afschaffen. Wel is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat 'rehabilitatie' bij een volgend onderzoek ook in het andere rijtje staat, tussen de woorden die vooral vanwege hun mooie betekenis worden gekozen.