Proefschriftenparade

Proefschriftenparade

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2024
Gratis

Omschrijving

Recovery in long-term mental health care: The development, implementation and impact of the Active Recovery Triad (ART) model
Lieke Zomer


Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships
Simon Venema

 

Het onderzoek voor dit proefschrift is uitgevoerd vanuit de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. Begeleiders waren prof. dr. G.A.M. (Guy) Widdershoven en prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel (promotoren) en dr. Y. (Yolande) Voskes en dr. E.M. (Lisette) van der Meer (copromotoren). 

Herstel in de langdurige ggz
In het onderzoek, dat samen met 18 ggz-instellingen en organisaties voor beschermd wonen werd uitgevoerd, werd nagegaan welke invloed het Active Recovery Triad (ART) model in de langdurige ggz heeft gehad. De laatste jaren is in de ggz veel aandacht gegaan naar herstel, maar de langdurige ggz was hierbij een ondergeschoven kindje. Er was behoefte aan een hoopvoller perspectief voor cliënten, die vaak te horen kregen dat ze voor altijd ‘mochten’ blijven. Bovendien was een impuls voor kwaliteitsverbetering in de langdurige ggz nodig, aangezien het aanbod van zorg en begeleiding in deze setting erg uiteen liep. Dit zijn de achtergrondfactoren die hebben geleid tot de ontwikkeling van het ARTmodel.

Uitgangspunten ART-model
De belangrijkste uitgangspunten van dit model zijn Actief, Herstel en Triade. Actief verwijst naar de actieve houding van cliënten, naasten en de betrokken zorgverleners. Bij het tweede principe, Herstel, ligt de focus niet alleen op het verminderen van de symptomen van de psychische aandoening. Het is ook belangrijk om de zorg en begeleiding te richten op lichamelijke gezondheid, het persoonlijke levensverhaal, het herwinnen van autonomie, dagelijkse taken zoals het huishouden of de boodschappen en het (her)vinden van een rol in de samenleving. Het derde principe, Triade, richt zich op de samenwerking tussen de cliënt, de naasten en de zorgverleners. (Familie-)ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan deze samenwerking. De inhoud van het ARTmodel staat beschreven in een werkboek. Daarnaast is de ART-monitor ontwikkeld.
Hiermee kunnen teams in kaart brengen in hoeverre zij volgens de principes van het ART-model werken. Het is een modelgetrouwheidsschaal bestaande uit 47 items met daarin alle facetten van het ART model geoperationaliseerd. De items zijn te scoren op een 5-puntschaal (score 1: niet geïmplementeerd, score 5: volledig geïmplementeerd).