Position papers ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Position papers ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Gratis

Omschrijving

Aan welke kernelementen dient een goed stelsel van kind- en gezinsbescherming te voldoen om (de meest) kwetsbare kinderen te beschermen?

 

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) organiseerde op 17 mei 2021 een visietafel waar verschillende experts aan deelnamen en meedachten over de vraag waaraan een goed stelsel van ‘kind- en gezinsbescherming’ moet voldoen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben zij een position paper geschreven waarin zij vanuit hun expertise de kernelementen van een goed stelsel toelichten.

De position papers en de discussies tijdens de visietafel leverden inzichten op die de RSJ zal gebruiken voor het opstellen van het advies.

Auteurs position papers

  • Prof.mr.drs. M.R. Bruning, Hoogleraar Jeugdrecht, Universiteit Leiden
  • Mr. dr. A.J. van Montfoort, Directeur Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk
  • Amma Asante, Voorzitter landelijke cliëntenraad
  • Peter Dijkshoorn, Niet-praktiserend kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor de VNG
  • Willemijn van der Zwaard, Senior adviseur bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (op persoonlijke titel)
  • Erik Dannenberg, Raadslid bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en voorzitter van Divosa (op persoonlijke titel)
  • Pieter Hilhorst, Raadslid bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (op persoonlijke titel)
  • Mr. dr. Joost Huijer, Universitair docent Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
  • Prof.dr. Tom van Yperen, Expert jeugdstelsel, Nederlands Jeugdinstituut en bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie jeugdstelsel, Rijksuniversiteit Groningen
  • Maaike van der Aar, Landelijk bestuurder FNV jeugdzorg