Partners in de zorg Phrenos-schizofrenie-congres

Partners in de zorg Phrenos-schizofrenie-congres

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2013
2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het thema van het congres was dit jaar zeker actueel: Partners in de zorg. De GGZ biedt zorgverlening in de gemeenschap en dus dichter bij de cliënt en wil daarmee sociale inclusie bevorderen. In de behandeling van cliënten staat het ondersteunen bij rehabilitatie en participatie aan de samenleving centraal. Daarnaast neemt de rol van gemeenten in dit proces steeds meer toe. De GGZ is daarmee niet meer de enige behandelaar, maar is nu partner met vele andere maatschappelijke dienstverlenende instanties. Mette Lansen, voorzitter van Anoiksis, vereniging voor mensen met schizofrenie en aanverwante stoornissen, pleitte voor samenwerking tussen verschillende GGZ-instellingen. Cliënten hebben, net zoals alle andere mensen, basisbehoeften zoals veiligheid, een dak boven hun hoofd en een sociaal leven dat past bij hun mogelijkheden. In het proces van adequate doorstroom van cliënten naar een passende woonvorm en of behandeling bevinden zich nog lacunes. Als mogelijke oorzaak werd het 'vermarkten' van de zorg genoemd. GGZ-instellingen zijn tot concurrenten gevormd. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat professionals symptomen over het hoofd zien. Professionals zouden zich beperken tot het herkennen van symptomen die passen bij de eigen professie.