Participeren valt te leren

Participeren valt te leren

Productgroep Passage 2 1999
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het project Zorgcoördinatie en Revalidatie is een gezamenlijk initiatief van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, de RIAGG COW en de RIBW PC Hooft. Een kleine groep medewerkers is sinds april 1993 vanuit de instellingen geselecteerd om de zorg voor een beperkte groep psychiatrische patiënten te coördineren en de revalidatie in de directe woonomgeving te laten plaatsvinden. De doelgroep binnen het project betreft een specifieke groep chronisch, zelfstandig wonende psychiatrische patiënten, die ten gevolge van psychische handicaps in hun maatschappelijk en persoonlijk leven ernstige problemen ervaren en veelal een zeer geïsoleerd bestaan leiden. Het doel is hen te revalideren, opnames te voorkomen of te verkorten en maatschappelijk te reïntegreren.