Parti(j)cipatie van jongeren in de ggz

Parti(j)cipatie van jongeren in de ggz

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2010
Márian ink | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ggz-instellingen in Amsterdam die naast volwassenen ook jongeren behandelen, hebben een cliëntenraad. In de cliëntenraden zijn geen jongeren vertegenwoordigd en worden over het algemeen hun belangen ook niet behartigd. Hoe staat het met de participatie van jongeren in de hoofdstedelijke ggz en wat zijn op dit gebied hun wensen?

Sinds 1996 is er de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Die wet regelt dat cliënten die bij instellingen in behandeling zijn, inspraak hebben in het beleid van de instelling. In de WMCZ staat dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief wordt geacht voor cliënten van de instelling en redelijkerwijs in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen. Voor volwassenen is de collectieve zeggenschap in de Amsterdamse ggz-instellingen over het algemeen goed geregeld. In alle ggz-instellingen functioneren cliëntenraden, die weer zijn aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam.