Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie

Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zingeving is een relatief nieuw domein waarop de principes van rehabilitatie worden toegepast. Bij oudere mensen kan men bij dit domein denken aan de opgave om de balans van hun leven op te maken. Om ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening bij deze opgave te ondersteunen is aansluiting gezocht bij de cursus Op zoek naar zin.
Op zoek naar zin is een cursus rondom het levensverhaal. De oorspronkelijke cursus is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar met lichte of matige depressieve klachten (Franssen en Bohlmeijer, 2003). De cursus is in 2006 door het Trimbosinstituut aangepast voor ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening. In dit artikel doen we verslag van een pilotstudie van de cursus waarin is onderzocht of de cursus voor deze doelgroep geschikt is en of het positieve effecten met zich meebrengt.