Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

2022 | Trimbos-instituut
Gratis

Omschrijving

ADHD-medicatie is een medicijngroep van stimulerende middelen die artsen voorschrijven aan kinderen en jongeren met ADHD. Veel van deze middelen bevatten de werkzame stof methylfenidaat. Mensen met ADHD hebben een lager niveau van dopamine en noradrenaline in hun hersenen. Door dit tekort hebben zij moeite met het langdurig behouden van aandacht, het onderdrukken van impulsen en het sturen en plannen van gedrag. Onderzoekers vermoeden dat methylfenidaat de heropname van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline remt1 , waardoor die stoffen langer actief blijven in de hersenen en de symptomen van ADHD gedurende een periode van 3 tot 8 uur verminderen1 . Op die manier heeft methylfenidaat een positief effect op hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratie. Artsen schrijven methylfenidaat en modafi nil ook voor bij narcolepsie2 . Dit is een chronische, neurologische aandoening die de slaapregulatie aantast, waardoor overdag hevige slaperigheid en soms spierverslapping optreedt3 . Sinds eind 2017 is methylfenidaat, onder de merknaam Medikinet CR®, ook geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij volwassenen4 . De werkzame stof methylfenidaat staat op Lijst I van de Opiumwet5 . Bezit en verkoop zonder voorschrift van een arts zijn overtredingen van de Opiumwet en dus strafbaar. Aangezien ADHDmedicatie ook onder de Geneesmiddelenwet valt, kunnen patiënten deze middelen wel legaal verkrijgen op doktersvoorschrift. Sommige jongeren gebruiken deze medicatie zonder voorschrift van een arts, omdat zij verwachten zich beter te kunnen concentreren of meer energie te krijgen.