Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen

Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen

Productgroep Passage 3 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Psychiatrische rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking bij het vervullen van sociale rollen. Eén van de sociale rollen, waarvan het behoud of het herstel tijdens en na een psychiatrische episode wenselijk is, is het ouderschap. In het herstelproces kan het contact met eigen kind(eren) een cruciale rol vervullen. In Nederland is er tot nu toe niet of nauwelijks structureel aandacht besteed aan deze rol (Van Weeghel, 2004). In de Verenigde Staten heeft men sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ervaring opgedaan met het bieden van ondersteuning aan ouders met psychiatrische beperkingen. In dit introductieartikel geven we een overzicht van de betekenis van de ouderrol voor het herstelproces van deze ouders en van de ondersteuningsvormen die voor deze groep zijn ontwikkeld. Het overzicht is gebaseerd op literatuurstudie van vooral Amerikaanse literatuur. We sluiten af met een impressie van de stand van zaken in Nederland op dit terrein en met een schets van specifieke rehabilitatiemodulen voor de ouders.