Naar een welkome wijk

Naar een welkome wijk

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er heerst nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De aanpak Welkome Wijk is door MIND (voorheen door Samen sterk zonder stigma) en Movisie ontwikkeld om bewoners, vrijwilligers en professionals in de wijk middels bewustwordingsbijeenkomsten bewust te maken van stigma en de impact hiervan. Het Trimbos-instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzochten de werkzame elementen en de impact van de bewustwordingsbijeenkomsten in een praktijkgericht evaluatieonderzoek. In deze bijdrage worden de stappen en uitkomsten van het onderzoek beschreven.

Achtergrond project

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen graag volwaardig meedoen in de samenleving, maar helaas is dit voor velen nog geen realiteit. Want hoewel psychische kwetsbaarheden veel voorkomen – bijna de helft van de volwassen Nederlanders heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad (Ten Have et al., 2022) – bestaan hierover nog veel vooroordelen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Ten onrecht  zien anderen hen dikwijls als gevaarlijk of onvoorspelbaar (Van Weeghel et al., 2016). De samenhang van negatieve stereotypering, sociale afwijzing en maatschappelijke uitsluiting kan worden samengevat in het begrip ‘stigma’ (Van Weeghel et al., 2016). De gevolgen van stigma voor deelname aan de samenleving zijn vaak groot. Denk hierbij onder andere aan het volgen van een opleiding, het vinden van een baan en het aangaan van sociale relaties (Plooy & Van Weeghel, 2009).