Naar een herstelgerichte voordeur

Naar een herstelgerichte voordeur

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de herstelgerichte benadering is het logisch dat behandelaren niet alleen, maar samen met hun patiënt tot een diagnose en een behandelplan komen. Om de intakeprocedure transparanter en efficiënter te maken, heeft PsyQ Spijkenisse een ‘intakestraat’ ontwikkeld, waarin deze samenwerking met de patiënt expliciet wordt vormgegeven.


In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een patiënttevreden-heidsonderzoek na de invoer van een intakestraat. In de intakestraat wordt de diagnostiek, de toewijzing aan een zorgprogramma en het adviesgesprek in één dagdeel gedaan. Al deze stappen worden in aanwezigheid en in overleg met de patiënt gedaan (shared decision making). In dit artikel is er vooral aandacht voor de tevredenheid van de patiënten1 en de ervaringen van behandelaren.

Inleiding


Momenteel zijn herstelgerichte zorg en herstelgericht werken erg onder de aandacht van therapeuten en beleidsmakers. Instellingen kiezen er vaker voor om vanuit het herstelgerichte referentiekader te werken. Herstelgericht werken is in eerste instantie ontstaan als een beweging tegen de psychiatrie. Patiënten wilden meer inspraak en autonomie. Later heeft de ggz elementen uit de werkwijze overgenomen (Hunt & Resnick, 2015). Het betreft een visie en behandelwijze voor mensen met psychische klachten en kent haar wortels in de verslavingszorg en de langdurige zorg. Hier is volledige remissie van de klachten doorgaans geen realistisch doel. Patiënt en behandelaar zoeken naar manieren waarop een waardevol, hoopvol en betekenisvol leven geleid kan worden en leveren op dit vlak zorg (Brouwers, Van Gestel-Timmermans & Van Nieuwenhuizen, 2013).